Sanat Felsefesi

Etkinlikler
Emre Zeytinoğlu

Emre Zeytinoğlu’nun yönettiği seminerlerde modernizm üzerine eleştiriler ve estetik, postmodern durum, estetiğin sorgulanması ve değişen sanat, küreselleşme: ekonomi, siyaset ve felsefe bağlamında sanat, küreselleşmenin vaadleri ve tıkanma noktaları ele alınıyor. Dönem boyunca bu konular karşılaştır-malı olarak irdeleniyor. Estetiğin ilişki kurduğu farklı disiplinler de konu edilerek, sanat ve toplumsal dinamikler arasındaki bağlantı, açık bir biçimde ortaya konuyor.

Yayınlandı: