Türk Resim Sanatı Tarihi Seminerleri

Etkinlikler
Resim

Sekiz seminerlik bu program, kaynakları ve dinamikleri, dünya sanatındaki yeri, ilk örneklerinden günümüze gelişimi ve tarihsel okuma biçimleri bakımından Türk resmini etraflıca işliyor.

Yayınlandı: