Ağızdan Ağıza

Sanat
Ağızdan Ağıza

Berlin merkezli sanat kolektifi Slavs and Tatars’ın son 10 yıldaki üretimleriyle karşı karşıyayız. Sergideki işler değişik coğrafya ve dönemlerde kültürel yorumlamalardaki dönüşüm, müşterek dil mirası ve günümüz toplumlarında mistisizm algısı gibi konulara eğiliyor.