aRb

Sanat
aRb

Adını filozof Wittgenstein’ın ‘Tractatus Logico-Philosophicus’ çalışmasına borçlu olan ‘aRb’ adlı sergide Kerem Ozan Bayraktar, Şeref Erol ve Yağız Özgen’in işlerini görebilirsiniz. Nesneler arasında ilişkilere yoğunlaşan sergi, zihinlerimizin tek başına yalın nesneleri ya da ögeleri kavrayamaması fikrinden yola çıkıyor. Sergiyi gezerken yalın ögelere değil, aralarındaki ilişkilerden doğan bağlama odaklanmayı unutmayın.