İkiz

Sanat
0 Beğen
Kaydet
İkiz

İstanbul Modern’de üzerimizdeki etkisi kalıcı olan retrospektifinin ardından Galeri Manâ’da açılan ‘Yansıma Üzerine Düşünceler’ başlıklı sergiyle ağzımıza bir lokma çaldığı bal ile gözümüz yollarda bekliyorduk Sarkis’in yeni solosunun açılışını. (Yeri gelmişken söyleyelim: Aslında tamı tamına aynı şey Kutluğ Ataman için de geçerli ama ona sıra sonbaharda gelecek.) Sarkis’in son dönem çalışmalarını kapsayan ‘İkiz’de Sarkis her zaman yaptığı gibi malzemeden kendisine bir dil yaratmanın peşinde, Karaköy’de bulunan galeriyi ikiye bölüp mekânın kendisinden bir ikiz yaratıyor. Serginin ismine de sirayet eden bu ikizlenme ile Sarkis mekândaki kat ayrımını hem daha belirgin hale getirmiş hem de bu katları birbirine ikiz kılmak suretiyle yaklaştırmış. Mekânı fikirsel olarak büyütme hamlesi olarak bu eylem mekândaki işlerin malzemesine de değmiş. İşlerin yüzeylerinin yansıtıcı ya da iletken olması sayesinde sergi mekânı içine alarak büyüyor.
 

Galerideki kat ayrımını belirgin hale getiren ise tam da Sarkisvari bir müdahale oluyor. Sarkis’in bir müzik yardımıyla yaptığı bu ayrımda sadece müziği değil aynı zamanda sanatçının müzisyen John Cage ile yaptığı konuşmayı da duyuyoruz. Bu işte sanatçı kendi üretim tarihine de referans vererek Rotterdam’da gösterdiği bir yerleştirmeye ‘Ballads’a da dönüyor. Böylece hem kendi tarihini içeren, hem ilk kez kişisel sergisinin gerçekleştiği Galeri Mana’ın ona verdiği mekânsal olanağı büyüterek mümkün olduğun fazla içeriği kendine sığdırmayı başaran bir sergiye imzasını atıyor. Sarkis’in işlerindeki dil mimarinin kendisini dönüştürüp kendine fiziksel bir ikiz de yaratıyor.

 

Pazar, pazartesi hariç her gün 11.00-18.00 arasında açık. Pazartesileri sadece randevuyla açık. www.galerimana.com

Yayınlandı: