küçük harfli tarih

Sanat
küçük harfli tarih

Tarih yazımını da, sanat gibi bireyin iç dünyasının öznel bir ifadesi olarak düşünebilir miyiz? Ceylan Öztürk, son sergisinde subjektif tarih yazımı ile sanatçının yaratım süreci arasındaki benzerliklerden yola çıkıyor. ‘küçük harfli tarih’ adlı sergi tarih ve sanat yapıtlarının oluşum süreçleri arasındaki benzerlikleri irdeleyen videolar, dökümanlar, hazır nesneler, görseller ve yerleştirmeleri kapsıyor.

Yayınlandı: