Sözcükler, Sayılar, Çizgiler

Sanat
Sözcükler, Sayılar, Çizgiler

Arter’in bu ay açılan ikinci sergisi ise ‘Sözcükler, Sayılar, Çizgiler’.

Üretimini zaman ve mekân algısı, boyutlar arası geçiş, görecelik gibi konular üzerine yoğunlaştırmış olan ve 2000 yılında aramızdan ayrılan Bilge Friedlaender’ın vefatından sonra gerçekleşen ilk kişisel sergisi bu.