Superego

Sanat

İlke Kutlayıın önceki çalışmalarına kıyasla daha sert ifadeli, gizemli ve mesafeli duran sağlam figürler var bu sergide. Resimlerdeki figürlerin karakterlerini ve içgüdülerini, yanıbaşlarında duran hayvan figürleri ile somutlaştıran sanatçı bireyin kendi egosunun gelişimini; geçmiş, çevre, içgüdü ve yaşadığı deneyimleriyle ilişkilendirip şekillendiriyor. Tuval dışında pvc gibi farklı malzemeler de kullanan sanatçının son dönem çalışmaları 7-31 Mart tarihleri arasında görülebilir.

Yayınlandı: