Tenha Vakitler

Sanat, Fotoğrafçılık
Tenha Vakitler

Merih Akoğul’dan geçmişten bugüne merdiven basamakları görevini üstlenen fotoğraflarını bir araya getiren, izleyicinin gözüyle-bildikleriyle ve savunduklarıyla anlam bulan bir sergi. Sanat, zaman, kayıt, inleti, anlam, görünen ve gerçek arasındaki ilişki üzerine bir yoklama aynı zamanda.

Yayınlandı: