Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiye’sine Resim Sanatı ve Modernleşme

Etkinlikler, Atölye & workshoplar
0 Beğen
Kaydet

Doç. Dr. Ahu Antmen’in başında olduğu seminer programında Batı görselliğinin etkileri dikkate alınarak Osmanlı’daki resim anlayışı, ilk gruplaşmalar, sergi ortamlarının ve imkânlarının doğuşundan kadınların resim sanatına etkisine ve Cumhuriyet dönemindeki sanatçıların modernizm anlayışına değiniliyor. Seminerlerin en büyük yardımcısı ise SSM Resim Koleksiyonu’nun görsel atölye olarak kullanılıyor olması.

Yayınlandı: