Amir ElSaffar and Two Rivers

Müzik
Amir ElSaffar and Two Rivers

Cazın Doğu’ya açılan kapısından geçmek istiyorsanız pusulanız Amir ElSaffar and Two Rivers olmalı.

Amerikalı müzisyen köklerini aramaya gittiği Irak’ta hem santur öğrenmiş hem de Orta Doğu makam müziğinin dilini trompetine öğretmiş. Two Rivers projesi bu çalışmanın ürünü.