Altüst

Sanat
Altüst

Ahmet Sarı’nın 10. kişisel sergisinde sanatçının son iki yılda ürettiği çalışmalarını ve bu süreçte kullandığı eskiz defterlerini görebileceksiniz. Eserleri birbirlerine bağlayan ana tema ise toplumların değişen güç dengesi. Tuvallerdeki nesnelere dikkatle bakarsanız, algıların göreceliğine gönderme yaptıklarını fark edeceksiniz.