Felaket Her Şeyin Çaresine Bakar

Sanat
Felaket Her Şeyin Çaresine Bakar

Türkiye’nin çağdaş resim sanatında kendine özgü bir yere sahip olan Huri Kiriş, kaynağı belirsiz bir karanlığın içinden çıkan hayvan, insan ve bitki figürlerinin baskın olduğu yağlı boya tablolarında yaşadığı coğrafyanın sosyal ve siyasal gerilimlerini pentüre aktarıyor.