Gözümdeki Kıymık

Sanat
Gözümdeki Kıymık

Heykel, video, fotoğraf, performans ve yerleştirme gibi tekniklerle üreten Nasan Tur’un bu sergisi adını Adorno’nun ‘Minima Moralia’ kitabındaki  “Gözünüzdeki kıymık en iyi büyüteçtir,” aforizmasına borçlu.