İstanbul Modern’in yeni evi

Yazan:
Nadir Sönmez
Reklâm

İstanbul Modern, Galataport sahası içinde yer alacak yeni binası tamamlanana dek Be-yoğlu’nda ağırlıyor sanatseverleri. Yeni İstanbul Modern, 19. yüzyıl sonunda Alexandre Val-laury tarafından inşa edilen Union Française binasını mesken ediniyor. Burası eski İstanbul Modern’in sıkıştırılmış bir versiyonu gibi. Kafesi, kütüphanesi ve sinemasıyla İstanbul Mo-dern’in Karaköy’deki binasına ait ne varsa burada daha küçük ölçekte karşınıza çıkıyor. İstan-bul Modern’de iki yeni koleksiyon sergisi de bekliyor sizi. ‘Şimdinin Peşinde’ 30’u aşkın sa-natçının resim, heykel, yerleştirme, video ve desenlerden oluşan çalışmaları özelinde insanın fiziki çevresiyle kurduğu ilişkileri irdeliyor. İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi’nin ‘Bakış Açıları’ adlı koleksiyon sergisi ise fotoğraf alanındaki deneysel üretimlere odaklı. Bu sergide Ali Alışır, Ani Çelik Arevyan, Orhan Cem Çetin, Murat Germen, Şahin Kaygun ve Boris Mikhailov’un eserleri yer alıyor. İstanbul Modern üç sene boyunca Beyoğlu’nun misafiri.

Meşrutiyet Caddesi 99, Beyoğlu

Son haberler

    Reklâm